מדיניות
מדיניות החזרות וביטול עסקה
לאחר ביצוע הרכישה מהאתר יבדקו הפרטים שנרשמו והליך העסקה יושלם לאחר אישור חברות האשראי.
הודעה בדבר אישור ההזמנה תימסר ללקוח תוך 48 שעות.
חברת טיב המים אינה  אחראית על כל שינוי במחיר המוצר לאחר שנרכש ושנשלח ללקוח,
ולא תינתן אפשרות  החזרה או זיכוי מהסיבה הנ"ל.
הלקוח רשאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה בכתב/פקס עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, מלבד מסננים.
 
מסכום ההחזר ינוכה סך של 5% או 100 ש"ח (הסכום הנמוך מבין השניים) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א 1981. 
בעבור מכשיר שהותקן, יחויב הלקוח בעלות דמי ההתקנה ופירוק ועלויות דמי טיפול ומשלוח. 
הלקוח ישא בנוסף בעלות המשלוח שבוצע גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה שהמוצר נשלח זה מכבר ללקוח.
אחריות תינתן רק למוצר שהותקן ע"י טכנאי החברה בבית/משרד של הלקוח,היה והמכשיר הועבר למקום אחר ולא בוצעה התקנה מחודשת ע"י טכנאי החברה ,  האחריות בטלה.
החזר כספי יינתן באותה השיטה בה בוצע החיוב.
אין באפשרות הלקוח להחזיר מוצר לאחר שהותקן ו/או נעשה בו שימוש.
לא תינתן אחריות למוצר במקרה של התקנה עצמית על ידי הלקוח. 
בכל מקרה בו מותקנת מערכת טיהור מים או מיני בר/בר חובה להתקין מקטין לחץ  מעל 3.5 אטמ' לפני המערכת על מנת למנוע נזילות ותקלות.
היה ונפלה טעות כלשהי בתיאור המוצר לרבות מחירו, דגם או תמונה המוצגת להמחשה, לא יחייב הדבר את החברה לספק את המוצר. 
 
הלקוח רשאי לבטל את העסקה באמצעות הודעה בכתב/פקס עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, מלבד מסננים.
מסכום ההחזר ינוכה סך של 290 ש"ח (סכום ההתקנה או מסכום המוצר) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א 1981. 
בעבור מכשיר שהותקן, יחויב הלקוח בעלות דמי ההתקנה ופירוק בתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח. 
הלקוח ישא בנוסף בעלות המשלוח שבוצע גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה שהמוצר נשלח זה מכבר ללקוח.
אחריות תינתן רק למוצר שהותקן ע"י טכנאי החברה בבית/משרד של הלקוח,היה והמכשיר הועבר למקום אחר ולא בוצעה התקנה מחודשת ע"י טכנאי החברה, האחריות בטלה.
החזר כספי יינתן באותה השיטה בה בוצע החיוב.
אין באפשרות הלקוח להחזיר מוצר לאחר שהותקן ו/או נעשה בו שימוש.
לא תינתן אחריות למוצר במקרה של התקנה עצמית על ידי הלקוח. 
בכל מקרה בו מותקנת מערכת טיהור מים או מיני בר/בר חובה להתקין מקטין לחץ  מעל 3.5 אטמ' לפני המערכת ע"מ למנוע נזילות ותקלות.
היה ונפלה טעות כלשהי בתיאור המוצר לרבות מחירו, דגם או תמונה המוצגת להמחשה, לא יחייב הדבר את החברה לספק את המוצר.

Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק